โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

ปั๊มน้ำมัน กลุ่มเป้าหมายและคู่แข่งของสถานีบริการ

ปั๊มน้ำมัน เป็นแนวคิดทางธุรกิจที่มีแนวโน้ม เพราะเชื้อเพลิงเป็นที่ต้องการในประเทศใดๆตลอดทั้งปี ในการเริ่มต้นปั๊มน้ำมันตั้งแต่เริ่มต้น คุณต้องวิเคราะห์ตลาด เลือกสถานที่ที่เหมาะสม และพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการที่มีความสามารถ วิธีการทำเช่นนี้ คุณจะได้เรียนรู้จากบทความ แผนทีละขั้นตอนวิธีการเปิด ปั๊มน้ำมัน คุณสามารถเริ่มต้นปั๊มน้ำมันตั้งแต่เริ่มต้น

หรือเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์ ตัวเลือกที่สองนั้นง่ายกว่า เนื่องจากแฟรนไชส์ซีได้รับโมเดลธุรกิจที่พิสูจน์แล้ว แต่สิทธิ์ของเขามีอย่างจำกัด นอกจากนี้ ในกรณีนี้ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก้อนและค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเติม หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง ให้เริ่มต้นด้วยการเขียนแผนธุรกิจ ประวัติย่อ การวิเคราะห์ตลาดการขาย คำอธิบายของกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่ง

ปั๊มน้ำมัน

ทางเลือกของแนวคิด ข้อดีและข้อเสียของโครงการ จำนวนเงินลงทุน แผนองค์กรและการผลิต รวมถึงการเช่า การจัดเตรียมสถานที่ เอกสาร การซื้ออุปกรณ์ แผนทางการเงิน การคำนวณค่าใช้จ่ายคงที่และรายเดือนตลอดจนรายได้ ระยะเวลาคืนทุน ระดับการทำกำไร แผนการตลาด แคมเปญโฆษณา การวิเคราะห์ความเสี่ยง ในบทความ เราจะพิจารณาทางเลือกในการเปิดปั๊มน้ำมันแบบอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้น

สถานีบริการน้ำมันยังสามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ แยกส่วน เคลื่อนที่ได้ฯลฯ ข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุม และคุณสมบัติการเปิดตัวขึ้นอยู่กับประเภทของปั๊มน้ำมัน นอกจากนี้ ปั๊มน้ำมันยังสามารถขายเชื้อเพลิงประเภทต่างๆได้อีกด้วย ตัวเลือกมาตรฐานที่สุดคือการขายเฉพาะน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล แต่มีสถานีบริการเชื้อเพลิงหลายแห่งที่ขายก๊าซ และเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ

มีสถานีปั๊มอัดก๊าซ เช่นเดียวกับสถานีเติมน้ำมันจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG และสถานีแช่แข็งจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปั๊มน้ำมันที่หายากที่สุดคือสถานีที่ทำงานร่วมกับรถยนต์ไฟฟ้า เอกสารสำหรับสถานีบริการน้ำมัน คุณสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลหรือ LLC การออกเอกสารสำหรับผู้ประกอบการแต่ละรายง่ายกว่า

แต่ในกรณีนี้ จะไม่สามารถเปิดเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน หรือลงทะเบียนผู้ร่วมก่อตั้งหลายคน นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดอื่นๆอีกหลายประการ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องรับผิดในภาระผูกพันกับทรัพย์สินส่วนบุคคล แต่ถ้าเรากำลังพูดถึงปั๊มน้ำมันขนาดเล็กที่มีผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียว คุณสามารถลงทะเบียนผู้ประกอบการรายบุคคลได้ภายใน 5 วันทำการ

โดยส่งใบสมัครไปที่ Federal Tax Service เช่นเดียวกับผ่าน MFC หรือบริการของรัฐ คุณจะต้องใช้ใบสมัคร สำเนาหนังสือเดินทางและ TIN ของเจ้าของเท่านั้น รวมถึงเอกสารสำหรับสถานีบริการน้ำมัน การลงทะเบียน LLC นั้นยากกว่า จำเป็นต้องมีการลงทุนเริ่มแรกที่น่าประทับใจ และเอกสารที่จริงจังมากขึ้น รวมถึงกฎบัตรและการตัดสินใจของผู้ก่อตั้ง

คุณจะต้องมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 บาท เป็นการยากกว่าที่จะเลิกกิจการ LLC แต่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อภาระผูกพัน ภายในขอบเขตของทุนจดทะเบียนเท่านั้น รหัส OKVED หลักสำหรับสถานีบริการน้ำมันคือ 47.30 น. อาจต้องใช้รหัสเพิ่มเติม หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณต้องเปิดบัญชีธนาคาร แนะนำให้สมัครเปลี่ยนมาใช้ระบบภาษีแบบง่าย ส่วนใหญ่มักใช้ระบบภาษีแบบง่าย

ภาษี 15 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ หรือ 6 เปอร์เซ็นต์ของกำไร คุณต้องมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินที่ปั๊มน้ำมันตั้งอยู่หรือสัญญาเช่าระยะยาว ที่ดินต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับขนาดของพื้นที่ ที่ตั้ง และพื้นที่ครอบคลุม ต้องปูยางมะตอยหรือเทคอนกรีต ถนนทางเข้า ปั๊มน้ำมัน ไม่ควรมีข้อบกพร่อง เรายังจำเป็นต้องมีสัญญาสำหรับการทำให้เสื่อมเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอย

ในการเปิดปั๊มน้ำมัน คุณจะต้องมีเอกสารประกอบที่น่าประทับใจ รวมถึงการอนุญาตจากฝ่ายสถาปัตยกรรมด้วย โครงการเติมน้ำมันต้องได้รับการอนุมัติจาก Rostekhnadzor คุณต้องได้รับอนุญาตจากตำรวจจราจร ฝ่ายกํากับดูแลพลังงาน คณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เอสอีเอส นักผจญเพลิง คุณต้องมีใบรับรองคุณภาพสำหรับเชื้อเพลิงทุกประเภท และใบอนุญาตในการจัดเก็บเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

จะใช้เวลาอย่างน้อย 3 ถึง 4 เดือนในการดำเนินการเอกสารทั้งหมด การหาสถานที่สำหรับปั๊มน้ำมัน รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของปั๊มน้ำมัน ควรพิจารณาตัวเลือกการเช่าบนทางหลวง ใกล้จุดเปลี่ยนคมนาคมขนส่ง แต่ไม่ควรอยู่ไกลจากการตั้งถิ่นฐานมากเกินไป สถานที่ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือทางหลวงของรัฐบาลกลาง ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

การหาสถานที่สำหรับปั๊มน้ำมัน ที่สำคัญคือจำนวนสถานีบริการน้ำมันอื่นๆในพื้นที่ ก่อนจะเลือกสถานที่สุดท้าย ให้สั่งสอบอิสระ ปั๊มน้ำมันควรอยู่ห่างจากอาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 30 เมตร แต่ไม่ควรอยู่ด้านใต้ลม ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย สิ่งสำคัญคือต้องจัดให้มีถนนทางเข้าที่สะดวกสบาย ทางเลือกที่ดีคือการจัดสรรพื้นที่สำหรับร้านกาแฟ และรับสมัครพนักงาน

จำนวนพนักงานขึ้นอยู่กับขนาดของปั๊มน้ำมัน ข้อกำหนดหลักสำหรับเรือบรรทุกน้ำมัน คือประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมในอาชีพ ซึ่งได้รับการยืนยันโดยใบรับรองพิเศษ นอกจากเรือบรรทุกน้ำมัน คุณจะต้องมีผู้ดูแลระบบ แคชเชียร์อย่างน้อยหนึ่งคน รวมถึงช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ขาย หากมีร้านค้าหรือร้านกาแฟอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน และคนทำความสะอาด ในบางกรณีก็จ้างช่างไฟฟ้าด้วย

บัญชีมักจะเอาต์ซอร์ซ อ่านวิธีการเปิดบริการรถขนส่งสินค้า เริ่มต้นลงทุนเท่าไหร่ การเปิดปั๊มน้ำมันไม่ใช่โครงการราคาถูก รายการที่แพงที่สุดคืออุปกรณ์การซื้อ และติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ จะใช้เวลาอย่างน้อย 2.5 ถึง4 ล้านบาทอย่างน้อยอีก 1 ถึง 2 ล้าน จะถูกใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่า การลงทะเบียน การโฆษณาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อได้ที่ >>  โรคอ้วน  ทำไมโรคอ้วนถึงเป็นปัญหาร้ายแรง