โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้ทุนการศึกษา

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านนาพา ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนิตยา โพธิ์สวัสดิ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาพา ที่ได้รับการยกย่องชมเชย และได้รับทุนการศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 วันที่ 16 มิถุนายน 2560