โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านนาพา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพา ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559