โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านนาพา ได้จัดโครงการฝึกอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด งานกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดวังบุญเลิศ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561