โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านนาพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ได้เข้าร่วมโครงการ เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561