โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

วันที่ 29 มกราคม 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปี 2562

วันที่ 29 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านนาพา ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศีกษา 2562 ในระดับชั้น อนุบาล 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักฐานในการรับสมัคร อนุบาลและป.1 สูตบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน ม.1 ปพ.1และสำเนาทะเบียนบ้าน

วันที่ 29 มกราคม 2562