โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

วันที่ 30 มีนาคม 2561 กิจกรรมส่งท้าย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบในชั้นปีต่างๆ

วันที่ 30 มีนาคม 2561วันที่ 30 มีนาคม 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านนาพา ได้มีการจัดกิจกรรมส่งท้าย แสดงความยินดี กับนักเรียนที่จบในชั้นปีต่างๆ ที่ตั้งใจในการหาความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา ได้เดินเข้าสังคมระดับต่อไป