โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผลงานและความภาคภูมิใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผลงานและความภาคภูมิใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาพา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน กับการประสบผลสําเร็จ ในการแข่งขันระดับชาติ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561