โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาพา

building1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
building2
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
building3
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2535
building4
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2536
building5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2528
building6
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2538
building7
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2529
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารสถานที่
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2557