โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

เนื้องอก พื้นฐานวิธีการกำหนดตัวบ่งชี้ของโรคเนื้องอก อธิบายได้ดังนี้

เนื้องอก เป็นแหล่งของสารจำนวนมากที่มีโครงสร้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จากเซลล์ที่มีสุขภาพดีของร่างกาย ซึ่งมักพบในปริมาณที่สูงกว่าปกติหลายเท่า การกำหนดเครื่องหมายของโรคเนื้องอก เครื่องหมายเนื้องอก เนื้องอกเป็นแหล่งของสารจำนวนมากเป็นหลัก ซึ่งจะแตกต่างอย่างมากจากเซลล์ที่มีสุขภาพดีของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด สารดังกล่าวพบได้ในปริมาณมาก ซึ่งเกินมาตรฐานหลายเท่า

พื้นฐานของวิธีการซึ่งเรียกว่าการกำหนดตัวบ่งชี้ของเนื้องอกคือการระบุเซลล์ผิดปรกติ ตัวบ่งชี้ของเนื้องอกคือโปรตีนและเมื่อมีเนื้องอกจำนวน จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในเลือด เนื้องอกสามารถปลดปล่อยเครื่องหมายเนื้องอกได้ เช่นเดียวกับเซลล์ที่อยู่ติดกันและเป็นปฏิกิริยาของร่างกาย ตัวบ่งชี้ที่ตรวจพบในเลือดเช่นเดียวกับในกรณีของการตรวจเลือดทางชีวเคมี

ในขณะที่ระดับของตัวบ่งชี้ที่ตรวจพบนั้นต้องขอบคุณรีเอเจนต์พิเศษ เนื้องอกที่ตรวจพบเนื้องอกเป็นส่วนสำคัญของการวินิจฉัยที่ซับซ้อนในด้านเนื้องอกวิทยา ปัจจุบัน การกำหนดระดับของตัวบ่งชี้เนื้องอกถูกนำมาใช้ในการรักษา วินิจฉัย และระหว่างการตรวจติดตามสภาพของผู้ป่วย เครื่องหมายทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นคลาส ฮอร์โมน hCG ฮอร์โมน adrenocorticotropic โปรตีนในพลาสมา

เอนไซม์ ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส แลคเตท ดีไฮโดรจีเนสฯลฯ ภูมิคุ้มกัน ผลิตภัณฑ์สลายโปรตีนของเนื้องอก ผลิตภัณฑ์เมตาบอลิซึม ครีเอทีน โพลีเอมีนฯลฯ การศึกษาตัวบ่งชี้เนื้องอกในห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการขึ้นอยู่กับการใช้ตัวบ่งชี้เนื้องอกที่ไวต่อเนื้องอกเฉพาะ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและติดตามการเกิดโรค ตัวบ่งชี้เนื้องอกประเภทนี้ประกอบด้วยปัจจัยบางกลุ่มที่ตรวจพบในมะเร็ง

และเกี่ยวข้องกับการเติบโตของเซลล์มะเร็ง พวกมันคือโปรตีนที่มีส่วนประกอบของไขมันหรือคาร์โบไฮเดรต และแตกต่างจากสารประกอบที่ผลิตโดยเซลล์ที่มีสุขภาพดี ไม่ว่าจะในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่จะก่อตัวขึ้นที่ระดับบนสุดของเซลล์เนื้องอกหรือภายใน และในกรณีของการเหนี่ยวนำ พวกมันสามารถก่อตัวขึ้นในเซลล์อื่นๆ ตัวระบุมะเร็งบางชนิดถูกหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง

จึงสามารถระบุได้โดยใช้เอนไซม์อิมมูโนแอสเซย์ เครื่องหมายเนื้องอกสำหรับการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้น โดยปกติ การตรวจหาเครื่องหมาย จะดำเนินการในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเนื้องอก ดังนั้นการวินิจฉัยนี้จะช่วยให้ตรวจพบโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ต้องขอบคุณตัวบ่งชี้มะเร็ง ทำให้สามารถประเมินโรค ดำเนินการรักษา และกำหนดระดับของการบรรเทาอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในขั้นต้น ตัวบ่งชี้มะเร็งถูกใช้เพื่อติดตามการรักษา เพื่อปรับปรุงระดับหลังการผ่าตัด ซึ่งเรากำลังพูดถึงการปรากฏตัวของเนื้องอกซ้ำหรือการแพร่กระจาย เมื่อเวลาผ่านไป ตัวบ่งชี้มะเร็งเริ่มได้รับการพิจารณาในวิธีที่ทันสมัยกว่า และสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับของตัวบ่งชี้มะเร็ง ซึ่งเกิดขึ้น 4 ถึง 5 เดือน ก่อนเริ่มมีอาการเริ่มต้นของเนื้องอก ซึ่งกำหนดระหว่างวิธีการวิจัยแบบเดิม

งานอย่างหนึ่งของการใช้ผู้ตรวจการตรวจพบคือความเป็นไปได้ที่แท้จริง ร่วมกับวิธีการวินิจฉัยอื่นๆ ในการวินิจฉัยแยกโรคในระยะเริ่มต้นของเนื้องอก เนื่องจากอาการและหลักสูตรของโรคมะเร็งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ค่อนข้างหลากหลาย ระดับของอัตราการเพิ่มขึ้นของเครื่องหมายเนื้องอก ทำให้สามารถสรุปเกี่ยวกับการมีอยู่ และลักษณะของการพัฒนาของโรคและเกี่ยวกับการแพร่กระจาย

การตรวจสอบและควบคุมระดับของผู้ตรวจพบอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถระบุการปรากฏตัวของการแพร่กระจายได้หกเดือน ก่อนการตรวจพบทางคลินิก อยู่ในขั้นตอนการรักษาหรือหลังการผ่าตัด เมื่อความเข้มข้นของตัวบ่งชี้มะเร็งไม่ลดลง แสดงว่า วิธีการรักษานี้ไม่ได้ผล ขั้นตอนการเลือกความซับซ้อนที่ต้องการของเครื่องหมายที่ผลิตเนื้องอกนั้น ต้องใช้วิธีการเฉพาะบุคคล

และสิ่งนี้อธิบายได้จากลักษณะเฉพาะของโครงสร้างของเนื้องอก ความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาและฮิสโตเคมีของพวกมัน ก่อนหน้านั้นยังไม่มีการระบุตัวบ่งชี้เนื้องอกเดียวที่จะมีความจำเพาะร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนที่เกี่ยวกับอวัยวะใดๆ ตัวบ่งชี้เหมือนกัน อาจแตกต่างกันไป ตามเนื้องอกของการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้อาจไม่เหมือนกันสำหรับเนื้องอกประเภทต่างๆ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการวินิจฉัยในระยะก่อนหน้านี้ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการใช้กลุ่มผู้ตรวจวินิจฉัยของสเปกตรัมต่างๆ เนื่องจากช่วยให้ได้ข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้ตรวจได้แม่นยำยิ่งขึ้น การตรวจคัดกรองอย่างครอบคลุมสำหรับคณะผู้ตรวจมะเร็ง oncommarkers สามารถลดเปอร์เซ็นต์ของการเกิดโรคที่ร้ายแรงได้ เนื่องจากการตรวจหาโรคในระยะเริ่มต้น ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง

เนื้องอก

คำจำกัดความของตัวบ่งชี้มะเร็ง และการตีความผลลัพธ์ สำหรับการวินิจฉัยทางคลินิกตามผลการตรวจหา และการกำหนดตัวบ่งชี้เนื้องอก จะใช้คำศัพท์ทางสถิติต่อไปนี้ การกำหนด Cutt off ใช้สำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้น และเป็นตัวบ่งชี้ระดับของเครื่องหมาย ซึ่งอยู่ด้านล่าง ซึ่งผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเฉพาะของผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนในผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง

ความไวคือเปอร์เซ็นต์ของการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และถูกต้องในกลุ่มผู้ป่วยที่กำลังตรวจสอบ ค่าพยากรณ์เชิงลบ เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นของการไม่มีโรคในการวิเคราะห์เชิงลบ ความจำเพาะของ SP คือเปอร์เซ็นต์ของการวินิจฉัยเชิงลบที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ศึกษา ค่าพยากรณ์เชิงบวก เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นของการมีโรคในการวิเคราะห์เชิงบวก

การปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการทั้งหมดอย่างถูกต้องรับประกันความเป็นไปได้ในการตีความผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ผู้ตรวจพบได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และสิ่งนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันเมื่อศึกษาพลวัตของการพัฒนาของโรคของผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งการระบุค่าขอบเขตระหว่างเนื้องอกที่ร้ายแรง และเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรง ระหว่างการกำเริบของโรคและการบรรเทาอาการ คือระยะเริ่มต้นของการศึกษา

จำนวนการวัดที่เหมาะสมที่สุด อาจเป็นไปได้ที่จะกำหนดค่าของตัวเองของระดับสำหรับการวินิจฉัย และสภาวะทางคลินิกโดยเฉพาะ ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของการกำหนดผู้สังเกตการณ์ การกำหนดเครื่องหมายของโรคเนื้องอก หากพบว่าระดับของตัวบ่งชี้เนื้องอกในร่างกายเพิ่มขึ้น นี่ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าโรคร้ายเกิดขึ้นในร่างกาย ในบางกรณีการเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้มะเร็ง

อาจมาพร้อมกับสภาวะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยของอวัยวะ อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีนี้ การตรวจหาเครื่องหมายเนื้องอกในร่างกายก็มีประโยชน์ เนื่องจากทำให้สามารถสงสัยหรือตรวจพบการละเมิดในการทำงานของอวัยวะต่างๆ ระบบและดำเนินการรักษาที่จำเป็นได้ทันท่วงที ท้ายที่สุด มันคือกระบวนการกำหนดตัวบ่งชี้เนื้องอกที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง และแม่นยำที่สุดได้

บ่อยครั้ง เนื้องอก อาจมีความไวเป็นพิเศษหรือไม่ไวต่อยาประเภทต่างๆ ในระหว่างการรักษาและวิธีการสัมผัส การตีความผลการทดสอบซึ่งสะท้อนถึงพารามิเตอร์ความเข้มข้นของสาร สามารถตีความได้โดยคำนึงถึงเพศ อายุ ลักษณะต่างๆ ของผู้ป่วย โดยคำนึงถึงประเภทของหัตถการ ยารักษาโรค ตัวอย่างเช่น เนื่องจากความเข้มข้นของแอนติเจนจำเพาะต่อมลูกหมากในซีรัมในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

หลังจากการตรวจต่อมลูกหมากแบบดิจิทัล นอกจากนี้หลังจากตรวจเต้านมด้วยการคลำ การใช้ยาหลายชนิด ความเข้มข้นของโปรแลคตินจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า แนะนำให้ตรวจคัดกรองตัวบ่งชี้มะเร็งเป็นประจำ สำหรับผู้ที่เคยมีโรคเนื้องอกมาก่อน วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการพิจารณาอย่างทันท่วงทีของการคุกคามของการเกิดซ้ำของเนื้องอก

นอกจากนี้ ยังควรตรวจคัดกรองผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัว การตรวจทั้งหมดการวินิจฉัย ตามข้อมูลที่ได้รับควรดำเนินการโดยแพทย์ เพื่อสร้างมาตรการเพิ่มเติม ขั้นตอนการวิเคราะห์สามารถเริ่มต้นได้ หลังจากการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการวิจัยในห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับการวินิจฉัย ขั้นตอนดังกล่าว ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่มีเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

บทความที่น่าสนใจ : โรคของต่อมน้ำนม การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคของต่อมน้ำนม