โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

ต่อมทอนซิล อักเสบเฉียบพลัน วิธีป้องกันควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใดบ้าง

ต่อมทอนซิล

ต่อมทอนซิล อักเสบเฉียบพลัน สาเหตุของต่อมทอนซิลอักเสบเฉี … Read more