โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

เนื้องอก พื้นฐานวิธีการกำหนดตัวบ่งชี้ของโรคเนื้องอก อธิบายได้ดังนี้

เนื้องอก

เนื้องอก เป็นแหล่งของสารจำนวนมากที่มีโครงสร้างแตกต่างกั … Read more