โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

เทือกเขาหิมาลัย แถบภูเขาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและลักษณะภูมิประเทศ

เทือกเขาหิมาลัย

เทือกเขาหิมาลัย ตั้งอยู่ในมณฑลที่ราบสูงทางทิศใต้ มีระดั … Read more